Usaha

Usaha Tangga Kejayaan.

Ikhlas

Ikhlaskan diri dalam pembelajaran.

Tawakal

Berserah kepada Tuhan selepas berusaha.
 

Jom Ikut Cikgu

Tanda Baca dalam Bahasa Melayu

Tanda BacaTanda baca digunakan dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu.

Merupakan lambang-lambang dalam penulisan bahasa untuk memperjelaskan maksud.


http://1.bp.blogspot.com/_DPHeafnduEQ/TMZBBQFUpZI/AAAAAAAAARM/HwkF2QrlMPA/s1600/punctuation-marks.jpg

a. Tanda Titik [.] - Berahir sesuatu ayat / ayat penyata.

b. Tanda Koma [,] - Terdapat pengguguran sesuatu unsur ayat.

c. Tanda Koma Bertindih [;] - Fungsi sebagai unsur kaitan dua ayat.

d. Tanda Titik Bertindih [:] - Digunakan selepas ayat penyata diikuti ayat lain yang berkaitan.

e. Tanda Soal [?] - Hadir di akhir ayat.

f. Tanda Seru [!] - Hadir di akhir ayat bagi menunjukkan rasa hairan, marah, menyindir, sakit.

g. Tanda Sempang [-] - Bagi kata ganda.

h. Tanda Kurung [( )] - Wujud unsur selitan dalam ayat.

i. Tanda Petik [" "] - Menunjukan bahagian yang dilafazkan atau cakap ajuk.

0 Pertanyaan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Perhubungan

Jika mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan
bolehlah bertanya di sini
atau
hantarkan E-mail keInsyallah pertanyaan anda akan dilayan