Usaha

Usaha Tangga Kejayaan.

Ikhlas

Ikhlaskan diri dalam pembelajaran.

Tawakal

Berserah kepada Tuhan selepas berusaha.
 

Jom Ikut Cikgu

Nota Komsas Gurindam 12 Fasal yang Keenam


Gurindam 12 Fasal yang Keenam

Raja Ali Haji

MAKSUD

Rangkap 1
Saranan supaya memilih teman yang dapat membantu ketika susah dan senang.

Rangkap 2
Saranan agar berguru dengan seseorang yang benar-benar berilmu dan dapat menyelesaikan setiap kemusykilan.

Rangkap 3
Saranan supaya memilih isteri yang patuh dan setia kepada suami
.

Rangkap 4
Saranan agar mencari teman yang memiliki semangat setiakawan

TEMA
Nasihat bagi memilih orang yang ingin kita dampingi.

PERSOALAN
1
Kepentingan memilih sahabat yang boleh membahagiakan.
2
Kebijaksanaan dalam memilih guru.
3
Kepentingan mempunyai isteri yang setia


BENTUK
1
Terdiri daripada empat rangkap.
2
Setiap rangkap terdiri daripada dua baris.
3
Jumlah perkataan dalam setiap baris antara empat hingga lima.

Cahari olehmu akan sahabat (4 perkataan)

Yang boleh tahukan tiap seteru (5 perkataan)
4
Terdiri daripada sembilan hingga sebelas suku kata.

Yang boleh dijadikan ubat ( 9 suku kata)

Cahari olehmu akan isteri ( 11 suku kata)
5
Rima akhir syair ini ialah aa
6
Bentuk gurindam ini terikat dengan puisi tradisional.


GAYA BAHASA
1
Asonansi - Cahari olehmu akan sahabat – pengulangan vokal a
2
Aliterasi - Yang boleh menyerahkan diri - pengulangan konsonan n
3
Sinkope - Cahari olehmu akan sahabat (rangkap 1 baris 1)
4
Penggunaan kata klasik : cahari
5
Penggunaan bahasa kiasan - Yang boleh menyerahkan diri (mahu menurut kata suami)

NILAI
1
Kebijaksanaan.

Kebijaksanaan seseorang memilih sahabat, guru dan isteri akan memberi manfaat kepadanya.
2
Ketaatan.

Seorang isteri perlu taat dan setia kepada suami.
3
Keikhlasan

Seseorang sahabat perlu ikhlas dalam menjalinkan perhubungan.


PENGAJARAN
1
Kita haruslah mencari sahabat yang dapat memahami dan bersama-sama ketika susah dan senang.
2
Kita mestilah berguru dengan orang yang benar-benar bijaksana agar dapat membimbing kita.
3
Seseorang suami haruslah bijak memilih isteri yang setia agar perhubungan mereka berkekalan.


0 Pertanyaan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Perhubungan

Jika mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan
bolehlah bertanya di sini
atau
hantarkan E-mail keInsyallah pertanyaan anda akan dilayan