Usaha

Usaha Tangga Kejayaan.

Ikhlas

Ikhlaskan diri dalam pembelajaran.

Tawakal

Berserah kepada Tuhan selepas berusaha.
 

Nak Belajar Apa? Cari Di Sini.

Jika anda menggunakan bahan saya. ambil dengan baik dan ucapkanlah terima kasih.

Terima kasih!

Contoh kerja kursus Bahasa Melayu Tingkatan 6 STPM

10/01/17

berikut merupakan perkongsian saudari Tanushah dalam blognya thanushahsoniyasee96 berkaitan bagaimana kertas kerja kursus Bahasa Melayu Tingkatan 6 Penggal 3 dilaksanakan.

Kandungan                                                                                      Halaman
Penghargaan                                                                                          i
1.0    Pengenalan
         1.1 Latar Belakang
         1.2 Definisi Konsep
2.0    Objektif
3.0    Kepentingan Kajian
4.0    Skop Kajian
5.0    Batasan Kajian
6.0    Kaedah Kajian
         6.1 Mendapatkan Data
         6.2 Mengumpulkan Data
         6.3 Menganalisis dan Mempersembahkan Data
7.0    Dapatan Kajian
8.0    Rumusan Kajian
9.0    Penutup
Bibliografi
Lampiran

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Perhubungan

Jika mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan
bolehlah bertanya di sini
atau
hantarkan E-mail keInsyallah pertanyaan anda akan dilayan

Akhbar Online

Akhbar Online
Berita Harian Online

.

.
Metro Online

.

.
NSTP Online

.

.
Utusan Online

.

.
The Star Online

.

.
Sinar Harian Online