Usaha

Usaha Tangga Kejayaan.

Ikhlas

Ikhlaskan diri dalam pembelajaran.

Tawakal

Berserah kepada Tuhan selepas berusaha.
 

Nak Belajar Apa? Cari Di Sini.

Jika anda menggunakan bahan saya. ambil dengan baik dan ucapkanlah terima kasih.

Terima kasih!

Penggunaan Penanda Wacana dalam Kaedah IMBaKUP

17/04/18


Penggunaan Penanda Wacana dalam penghasilan perenggan isi Kaedah IMBaKUPBAHAGIAN ISI – IMBaKUP
I –         IDEA                    M - MENGAPA                                   Ba-  BAGAIMANA
K –      KESAN                  U-  UNGKAPAN MENARIK             P – PENEGASAN

  I– IDEA/TEMA
 • ·         Pada hemat saya
 • ·         Memang tidak dapat dinafikan bahawa
 • ·         Sebagaimana yang kita ketahui
 • ·         Umum mengetahui bahawa 
 • ·         Dari perspektif pandangan yang lain
 • ·         Jika ditelusuri secara mendalam
 • ·         Sebagaimana yang telah kita maklumi
 • ·         Namun demikian, suatu hakikat yang tak boleh dikesampingkan ialah
 • ·         Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa
 •  ___ merupakan antara ____


M –MENGAPA
 • ·         Hal ini demikian kerana
 • ·         Hal ini berlaku kerana 
 • ·         Hal ini terjadi kerana
 • ·         Hal ini disebabkan oleh

Latih Tubi Tatabahasa: Kesalahan Ejaan

15/04/18


Kesalahan Ejaan

Tandakan  / pada perkataan yang betul ejaannya dan X pada perkataan yang salah ejaannya.


1.
acapkali

31.
hajah

61.
lojik


acap kali


hajjah


logik

2.
apakala

32.
injin

62.
losyen


apa kala


enjin


losen

3.
Aidilfitri

33.
insurans

63.
maksima


Aidil fitri


insuran


maksimum

4.
aturcara

34.
istihar

64.
manafaat


atur cara


isytihar


manfaat

5.
audien

35.
istirehat

65.
mantera


audiens


istirahat


mentera

6.
akitek

36.
jaket

66.
odit


arkitek


jeket


audit

7.
analisa

37.
kafeteria

67.
otomatik


analisis


kefeteria


automatik

8.
baucar

38.
komisyen

68.
pamir


baucer


komisen


pamer

9.
bowling

39.
kepten

69.
patriotisme

Bahan Rujukan Aktiviti dan Pertandingan Kokurikulum Sekolah

12/04/18

KERTAS KONSEP BAHAS BAHASA MELAYU ALA PARLIMEN SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


KERTAS KONSEP
BAHAS BAHASA MELAYU ALA PARLIMEN SEKOLAH MENENGAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.0       PENGENALAN

Perbahasan sesuatu usul di Parlimen menjadi model kepada bentuk Perbahasan Ala Parlimen yang diperkenalkan oleh KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA.

Dalam situasi sebenar di Parlimen, pihak Kerajaan akan mengemukakan usul untuk dibentang dan dibahaskan. Usul tersebut merupakan cadangan yang berbentuk dasar kerajaan yang akan dilaksanakan di dalam negara. Wakil Rakyat daripada Pihak Kerajaan hendaklah mengemukakan hujah untuk menyokong usul tersebut manakala Wakil Rakyat daripada pihak Pembangkang pula akan mencadangkan pihak dewan untuk menolak usul berdasarkan hujah yang telah diberi. Setelah perdebatan tersebut selesai dihujahkan maka pengundian pula dilakukan. Ahli Dewan terdiri daripada semua Wakil Rakyat (Parlimen) seluruh negara akan membuat pengundian sama ada menerima atau menolak usul Kerajaan tersebut. Usul kerajaan akan diterima sekiranya disokong oleh sekurang-kurangnya dua pertiga daripada Ahli Dewan. Sekiranya sokongan (undi) yang diterima kurang daripada dua pertiga daripada Ahli Dewan maka usul tersebut akan ditolak dan dengan sendirinya pihak Kerajaan tiada mandat untuk melaksanakannya.

Perdebatan / perbahasan di Parlimen seperti yang dijelaskan di atas menjadi model atau contoh. Bahas Ala Parlimen merujuk  bentuk perbahasan sesuatu usul              (cadangan) di Parlimen (Dalam hal ini dirujuk Parlimen Malaysia). Dalam membahaskan sesuatu usul, pihak Kerajaan yang diketuai oleh YAB Perdana

Teknik 4, 5 & 6 Unsur dalam menghasilkan perenggan penulisan bahasa Melayu Cikgu Qamarul

3/04/18

Teknik 4, 5 & 6 Unsur dalam menghasilkan perenggan penulisan bahasa Melayu Cikgu Qamarul Abdullah


Image result for kartun cikgu kelakar


berkesinambungan daripada Teknik 4 Unsur sebelum ini, cikgu akan perkenalkan teknik sambungan iaitu 5 & 6 Unsur dalam penghasilan karangan A+ tak kira Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM), dan Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3).

Perenggan A+ 4 Unsur

Setiap perenggan hendaklah mengandungi 4 unsur ;

a. Ayat topik/isi utama.
• Mesti menjawab tugasan yang diberikan dalam soalan.
• Gunakan ayat yang mudah.

b. Huraian (ayat huraian)
• Pengembangan isi berdasarkan isi utama.
• Boleh merangkumi aspek persoalan bagaimana dan mengapa. • Menggunakan penanda
wacana yang sesuai.
• Gunakan kosa kata, ungkapan atau frasa menarik.

c. Contoh (ayat contoh)
• Bukti penyokong kepada isi utama dalam bentuk data statistik, pendapat orang yang sangat
dikenali ramai dan dihormati, dan penemuan atau kajian sains.

d. Penegasan (ayat penegas)
• Penutup kepada perenggan dan menegaskan

Contoh Perenggan 4 Unsur
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Perhubungan

Jika mempunyai sebarang soalan atau pertanyaan
bolehlah bertanya di sini
atau
hantarkan E-mail keInsyallah pertanyaan anda akan dilayan

Akhbar Online

Akhbar Online
Berita Harian Online

.

.
Metro Online

.

.
NSTP Online

.

.
Utusan Online

.

.
The Star Online

.

.
Sinar Harian Online